1. Захиргааны журмаар цуцлах:

Нөхөр, эхнэр өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

· Тус тусдаа гаргасан өргөдөл

· Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн харъяалалгүй хүн бол паспорт

· Гэрлэлтийн гэрчилгээ

Үйлчилгээний хураамж

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 2500₮

2. Шүүхийн журмаар цуцлах:

·     Шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж бүртгүүлнэ.

· Иргэний үнэмлэх

· Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр эх хувь

· Гэрлэлтийн гэрчилгээ

Үйлчилгээний хураамж

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 2500₮

 

ШИНЭ МЭДЭЭ