1.Иргэний үнэмлэх /16 доош насны хүүхэдтэй эмэгтэй хүн бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ/

2. Оршин суух газрын нотлох баримт. Үүнд: Шилжин суурьших гэж буй иргэний үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Газрын гэрчилгээ, Нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн захиалгын гэрээ зэргийн аль нэгийг хуулбарлаж ирэх

Дээрхи бичиг баримт нь шилжин ирж буй хүний нэр дээр биш бол үл хөдлөх хөрөнгө өмчилж, эзэмшиж буй иргэний хамт ирж бүртгүүлнэ.

                      Үйлчилгээний хураамж:

Улаанбаатар хотоос ирсэн бол:

· Төрийн банк 261700050389 тоот дансанд 5000 төгрөг

· Төрийн банк 1000 төгрөг Тэмдэгтийн хураамж /313107/

Бусад аймгаас ирсэн бол:

· Төрийн банк 261700050389 тоот дансанд 2500төгрөг

· Төрийн банк 1000 төгрөг Тэмдэгтийн хураамж /313107/

Баг хооронд, баг дотроо шилжиж байгаа эсвэл сумаас шилжин ирж байгаа бол:

· Төрийн банк 261700050389 тоот дансанд 1500төгрөг

· Төрийн банк 1000 төгрөг Тэмдэгтийн хураамж  /313107/  Тэмдэгтийн хураамж

ШИНЭ МЭДЭЭ