1. · Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа эсвэл нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт

    · Нас барсан хүний иргэний үнэмлэх

 

ШИНЭ МЭДЭЭ