Хүүхэд бол:

· Төрсний гэрчилгээ

· Эцэг, эхийн өргөдөл

Үйлчилгээний хураамж

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 2500₮

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 5000₮

 

Насанд хүрсэн иргэн бол:

· Иргэний үнэмлэх

· Өргөдөл

· Цагдаагийн тодорхойлолт

Үйлчилгээний хураамж

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 2500₮

· Төрийн банк 261700050377 тоот дансанд 5000₮ 

ШИНЭ МЭДЭЭ