1. Торгууль – 30 000 төгрөг /Хяналтын улсын байцаагч тогтооно/ Улсын бүртгэлийн хэлтсийн байранд 23 номерийн өрөөнд/

Үйлчилгээний хураамж

  • Төрийн банк – 3300 төгрөг  Тэмдэгтийн хураамж /код 313107/

Төрийн банк 261700050377 - 15000 төгрөг /иргэний үнэмлэхний үнэ/

ШИНЭ МЭДЭЭ