Гарын авлага

ШИНЭ МЭДЭЭ

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ