· Эцэг, эхийн өргөдөл

· Иргэний үнэмлэх

· Гэрлэлтийн гэрчилгээ

· Төрсний гэрчилгээ

Үйчилгээний хураамж

·  Төрийн банк:  261700050377 - 2500

·  Төрийн банк:  261700050377 – 5000 гэрчилгээний үнэ

 

ШИНЭ МЭДЭЭ