ДОРНОД АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дорнод аймаг нь Монгол улсын хамгийн зүүн хязгаарт оршдог 124000 км2  газар нутагтай бөгөөд хэмжээгээрээ аймгуудаас эхний 3-т ордог. Дорнод аймгийн хүн ам одоогийн байдлаар 86.1 хүн амтай. Халх, буриад, барга , үзэмчин үндэстэн ястангууд оршин суудаг. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 14 сум 67 багтай. Нийт хүн амын 55 хувь нь Зүүн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв, Цэргийн гавьяаны одонт аймгийн төв Чойбалсан хотод амьдардаг. Хүний хөгжлийн индексээр аймгуудаас хамгийн сүүлийн байранд байсан бол сүүлийн жилүүдэд эхний байруудад эрэмбэлэгдэж байгаа. Дорнод аймаг нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээрээ аймгуудаас 3-р байранд байна.

Зүүн  Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Иргэний шилжилт хөдөлгөөний Зүүн бүс дэх газар, Зүүн бүсийн тахарын 1-р тойрог зэрэг төсөвт байгууллагууд , Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем Төрийн өмчит Хувьцаат Компани Улаанбаатар төмөр замын Баянтүмэн тасаг, Чойбалсан Олон улсын нисэх буудал зэрэг бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг  томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд байдаг.

Дорнод аймаг нь  ОХУ-н Өвөрбайгалийн хязгаар,  БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр, Хянган, Шилийн гол аймгуудтай хиллэдэг. Хилийн зургаан боомттойгоос  ОХУ-тай авто замын 2, төмөр замын нэг, БНХАУ-тай авто замын 3, агаарын 1 боомтоор  харилцдаг бөгөөд Монгол улсын Зүүн хойд Азийн орнуудтай  холбодох хамгийн ойрын  гарц юм.

Төрийн болон хувийн хэвшлийн Хүүхдийн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулиуд  үйл ажиллагаа явуулахаас гадна  Зүүн бүсийн хэмжээнд дээд боловсрол олгох, үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх Дорнод их сургууль,  Дорнод Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлвэрлэлийн төв ажиллаж байна.

Монгол улсын Улсын их хурлаас  баталсан Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар зүүн бүсийг аялал жуулчлалын  салбараар хөгжүүлэхээр тодорхойлсон. Дорнод аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж бүхий түүхийн  дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай  .Тухайлбал Халхголын бүс нутаг,  Буйр нуур, Их бурхант, Мэнэнгийн тал, Цагаан зээр, Хэрлэн бар хотын туурь, Өүлэн эхийн өлгий нутаг гадаад дотоодын жуулчдын анхаарлыг зүй ёсоор татдаг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ

ДОРНОД АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дорнод аймаг нь Монгол улсын хамгийн зүүн хязгаарт оршдог 124000 км2  газар нутагтай бөгөөд хэмжээгээрээ аймгуудаас эхний 3-т ордог. Дорнод аймгийн хүн ам одоогийн байдлаар 86.1 хүн амтай. Халх, буриад, барга , үзэмчин үндэстэн ястангууд оршин суудаг. Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 14 сум 67 багтай. Нийт хүн амын 55 хувь нь Зүүн бүсийн хөгжлийн тулгуур төв, Цэргийн гавьяаны одонт аймгийн төв Чойбалсан хотод амьдардаг. Хүний хөгжлийн индексээр аймгуудаас хамгийн сүүлийн байранд байсан бол сүүлийн жилүүдэд эхний байруудад эрэмбэлэгдэж байгаа. Дорнод аймаг нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээрээ аймгуудаас 3-р байранд байна.

Зүүн  Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Иргэний шилжилт хөдөлгөөний Зүүн бүс дэх газар, Зүүн бүсийн тахарын 1-р тойрог зэрэг төсөвт байгууллагууд , Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем Төрийн өмчит Хувьцаат Компани Улаанбаатар төмөр замын Баянтүмэн тасаг, Чойбалсан Олон улсын нисэх буудал зэрэг бүсийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг  томоохон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд байдаг.

Дорнод аймаг нь  ОХУ-н Өвөрбайгалийн хязгаар,  БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр, Хянган, Шилийн гол аймгуудтай хиллэдэг. Хилийн зургаан боомттойгоос  ОХУ-тай авто замын 2, төмөр замын нэг, БНХАУ-тай авто замын 3, агаарын 1 боомтоор  харилцдаг бөгөөд Монгол улсын Зүүн хойд Азийн орнуудтай  холбодох хамгийн ойрын  гарц юм.

Төрийн болон хувийн хэвшлийн Хүүхдийн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулиуд  үйл ажиллагаа явуулахаас гадна  Зүүн бүсийн хэмжээнд дээд боловсрол олгох, үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх Дорнод их сургууль,  Дорнод Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлвэрлэлийн төв ажиллаж байна.

Монгол улсын Улсын их хурлаас  баталсан Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар зүүн бүсийг аялал жуулчлалын  салбараар хөгжүүлэхээр тодорхойлсон. Дорнод аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж бүхий түүхийн  дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай  .Тухайлбал Халхголын бүс нутаг,  Буйр нуур, Их бурхант, Мэнэнгийн тал, Цагаан зээр, Хэрлэн бар хотын туурь, Өүлэн эхийн өлгий нутаг гадаад дотоодын жуулчдын анхаарлыг зүй ёсоор татдаг.