АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Дорнод аймгийн сумд

Улаанбаатар хотоос

Чойбалсан хотоос

1

Баян-Уул сум

602км

200км

2

Баяндун сум

665км

180км

3

Дашбалбар сум

761км

200км

4

Чулуунхороот сум

895км

240км

5

Гурванзагал сум

781км

135км

6

Чойбалсан сум

710км

55км

7

Хэрлэн сум

661км

 

8

Халхгол сум

993км

360км

9

Баянтүмэн сум

645км

12км

10

Матад сум

798км

150км

11

Булган сум

614км

50км

12

Хөлөнбуйр сум

540км

123км

13

Цагаан-Овоо сум

648км

120км

14

Сэргэлэн сум

719км

70км

ШИНЭ МЭДЭЭ