Дорнод аймгийн Халхгол, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдууд Улсын бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдлоо

A- A A+
Дорнод аймгийн Халхгол, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдууд Улсын бүртгэлийн нэгдсэн онлайн сүлжээнд холбогдлоо

Дорнод аймгийн 14 сум Иргэний улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдлоо. УБЕГазар 2018 оноос сум, хороодыг Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлыг шат дараатай хийж хэрэгжүүлж ирсэн. Дээрх ажлын хүрээнд тус аймгийн Иргэний улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй Халхгол, Чулуунхороот, Дашбалбар сумдыг 2020 оны 12 дугаар сарын 26-наас 31-ний хооронд сүлжээнд холбогдлоо. Бидэнтэй хамтран ажилласан УБЕГазрын Мэдээлэл технолгийн газар, Халхгол, Дашбалбар, Чулуунхороот сумдын Засаг дарга нар болон ЗДТГазрын хамт олонд талархал илэрхийлье.