2020 оны 12-р сарын тоон мэдээ.

A- A A+
2020 оны 12-р сарын тоон мэдээ.

1.Иргэний улсын бүртгэл

2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, архив