2021 оны 01 -р сарын тоон мэдээ

A- A A+
2021 оны 01 -р сарын тоон мэдээ

1.Иргэний улсын бүртгэлийн 

2. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

3.Хуулийн этгээд архивын мэдээ