2020 онд тайлангаа өгсөн аж ахуйн нэгжийн тоо 27,1 мянгаар буурсан байна /2021.03.09/

A- A A+
2020 онд тайлангаа өгсөн аж ахуйн нэгжийн тоо 27,1 мянгаар буурсан байна /2021.03.09/

Эх сурвалж нь: https://www.youtube.com/watch?v=XPBds7gdxjM&t=22s