Байгууллагын үүсэл хөгжлийн мод-той боллоо.

A- A A+
Байгууллагын үүсэл хөгжлийн мод-той боллоо.

МУ-ын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог дээшлүүлэх зорилго бүхий “Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр” батлагдаж, 2009 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийг баталснаар Улсын бүртгэлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчинг хуульчлан баталгаажуулсан.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2009 оны 08 сарын 31-ний өдрийн 260 дугаар тушаалаар Иргэний бүртгэл мэдээллийн алба, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн алба, Татварын хэлтсийн Хуулийн этгээдийн бүртгэл нэгдэж Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс үүссэн түүхтэй.

Бүртгэлийн байгууллагын түүхийн хуудаснаа өөрийн мэдлэг чадвар, оюун ухаанаа дайчлан ажиллаж, үнэтэй хувь нэмэр оруулсан үе үеийн ажилтан албан хаагчид болон ирээдүй хойч үеийнхэндээ зориулж Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн “ҮҮСЭЛ ХӨГЖЛИЙН МОД”-ыг бүтээлээ.

Уг үүсэл хөгжлийн модонд 2009 оноос одоог хүртэл ажилласан болон ажиллаж буй үе үеийн хэлстийн удирдлага, нэгжийн дарга, албан хаагчдыг он цагийн дарааллаар байршуулав.

Энэ дэлхийн хэзээ ч дуусашгүй нөөц бол хүний нөөц юм.