УБЕГ-с ээлжит цахим сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
УБЕГ-с ээлжит цахим сургалт зохион байгууллаа

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хамтарсан ажил хэргийн уулзалтаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтэст хүргүүлсэн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны 1/2215 дугаар чиглэлтэй холбогдуулан Хяналт шалгалтын газар, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас хамтран цахим сургалтыг өнөөдөр /2021.04.08/ зохион байгуулав.

Сургалтад Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Д.Дэлгэрсайхан, Хяналт шалгалтын газрын дарга Б.Ганзориг, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Б.Ариунболд, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Т.Төгөлдөр, аймаг, нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нар оролцсон ба Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Чиймаа “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд урьдчилсан тэмдэглэл хийх, хүчингүй болгох, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд хориг тавих, цуцлах бүртгэлд анхаарах асуудал” сэдвээр танилцуулга хийлээ.

Эх сурвалж https://burtgel.gov.mn/post/57601

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс