Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 72 хэсгийн хороодод ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

A- A A+
Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 72 хэсгийн хороодод ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 17-р тойргийн 72 хэсгийн хороодод ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан эрх зүйн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.