Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуульд ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуульд ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад эрх зүйн сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа.