Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Дорнод аймгийн 14 сумын 72 хэсгийн хороонд ажиллах Улсын бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны технологийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Дорнод аймгийн 14 сумын 72 хэсгийн хороонд ажиллах Улсын бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны технологийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.