Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

A- A A+
Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 96 дугаар тогтоолоор "Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III"-ыг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь Монгол хэлний тухай хуульд зааснаар 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний монгол бичгээр хөтлөн явуулах, цаашид бүх нийтээр монгол бичигт шилжих бэлтгэлийг бүрэн хангахад оршино.  Үүний дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий  газраас   "Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III" баримт бичгийн хүрээнд 2021 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. БШУЯ-ны захиалгаар Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сан, мэргэжлийн багш нарын оролцоотойгоор бэлтгэн гаргасан монгол бичгийн 40 цуврал хичээлийг зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлтэйгөөр цахим хуудастаа байршуулж эхэллээ.

Эх сурвалж нь https://burtgel.gov.mn/post/58123