Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”