Дорнод аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс нь “гэрэгэ” киоск байршууллаа.

A- A A+
Дорнод аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтэс нь “гэрэгэ” киоск байршууллаа.