Нэг өдрийн цалин Нэг хүний амь хандивын аянд хамт олноороо нэгдлээ.

A- A A+
Нэг өдрийн цалин Нэг хүний амь хандивын аянд хамт олноороо нэгдлээ.

 

Нэг өдрийн цалин Нэг хүний амь хандивын аянд Төрийн байгууллагуудаа  Манлайлж хамт олноороо нэгдэж өөрийн нэг өдрийн цалингаа хандивлалаа.

Таны нэг өдрийн цалин нэг хүний амийг аврахад үнэтэй хувь нэмэр байх болно.Хандивын данс: 5422497596
(Баян Цогбадрах сан)

Хайр түгээж Хамтдаа давъя