Дорнод аймагт бүртгэлтэй 90 ба түүнээс дээш настай иргэдийн мэдээлэл

A- A A+
Дорнод аймагт бүртгэлтэй 90 ба түүнээс дээш настай иргэдийн мэдээлэл