Баяндун, Цагаан-Овоо сумдад эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн  үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ.

A- A A+
Баяндун, Цагаан-Овоо сумдад эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн  үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ.

Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулах, улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Баяндун, Цагаан-Овоо сумдад эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн  үйлчилгээг үзүүлж эхэллээ.
Тухайн суманд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлснээр сумын болон хил залгаа сумдын иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлийн үйлчилгээг цаг алдалгүй, түргэн шуурхай авах боломжтой юм.