Иргэн та улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх хүссэн мэдээллээ манай мессэнжер ЧАТ БОТ-оор дамжуулан авах боломжтой боллоо

A- A A+
Иргэн та улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх хүссэн мэдээллээ манай мессэнжер ЧАТ БОТ-оор дамжуулан авах боломжтой боллоо

Мессэнжер  ЧАТ БОТ буюу автомат хариулагчаас та цаг алдалгүйгээр  ИРГЭН  ЭД ХӨРӨНГӨ  ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД-ийн бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг түргэн шуурхайгаар аваарай

МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙНГЫН НАЙДВАРТАЙ ШУУРХАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МАНАЙХААС