Нийгмийн цогц тусламж үйлчилгээ 5 дугаар сард сумдад хүрч үйлчилнэ

A- A A+
Нийгмийн цогц тусламж үйлчилгээ 5 дугаар сард сумдад хүрч үйлчилнэ

Аймгийн Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд алслагдсан хөдөөгийн хүн амд зөвхөн төрөлжсөн мэргэжлийн 7-9 төрлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлж ирсэн.

Энэ оноос үргэлжлүүлэн урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, нөлөөллийн ажлыг нэмж төрийн 10 байгууллагын хүрээнд “ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ” зорилтыг тавин хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Нийгмийн салбарын баг сумдад 2022 оны 5 дугаар сард зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

• Эрүүл мэнд,

• Хүүхэд хамгаалал,

• Соёл урлаг,

• Хөдөлмөр эрхлэлт,

• Нийгмийн халамж,

• Нийгмийн даатгал,

• Мал эмнэлэг,

• Улсын бүртгэл,

• Ахуйн үйлчилгээ,

• Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Анхаарах зүйлс:

• Мэдээллийг сумдын ард, иргэдэд урьдчилан түгээх,

• Халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах,

• Төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн дарааллыг баримтлах, сул зогсолт болон хэт бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх,

• Өмнөх оны үзлэгээр зүрх судас, амьсгалын замын өвчлөл, шүд цоорох өвчин зонхилж байсан тул үзлэгт түлхүү хамруулах.

Эх сурвалж нь: Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар