Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлээ 5 дугаар сарын 31-ний дотор яаралтай бүртгүүлнэ үү

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлээ 5 дугаар сарын 31-ний дотор яаралтай бүртгүүлнэ үү