ТОДРУУЛГА: Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээ бэлэглэх болон худалдах гэрээг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Өмчлөгч өөрт ногдох хэсгээ бэлэглэх болон худалдах  гэрээг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?