“Харилцааны менежмент”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сургалтыг зохион байгуулав

A- A A+
“Харилцааны менежмент”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сургалтыг зохион байгуулав

Аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь 2022 оныг “Ёс зүйг дээдлэх” зорилтот жил болгон зарласан. Зорилтот жилийн хүрээнд тус хэлтсийн албан хаагчдад “Харилцааны менежмент”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сургалтыг 2022 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Х.Бат-Эрдэнэ, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Х.Соёлмаа нар зохион байгуулав