Тус хэлтсийн албан хаагчид "Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа" урианд нэгдлээ

A- A A+
Тус хэлтсийн албан хаагчид

Дорнод аймаг дахь иргэний байгууллагуудын нийгмийн зөвлөлийн тэргүүн Д.Бүжин тус хэлтсийн албан хаагчдад "Авилга түүний эсрэг хариу үзүүлэх боломжууд" сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Тус хэлтсийн албан хаагчид "Шударга нийгмийн төлөө хамтдаа" урианд нэгдлээ