Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд Тоон гарын үсгийн талаарх мэдээллийг хүргэн ажиллаж байнa.

A- A A+
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд Тоон гарын үсгийн талаарх мэдээллийг хүргэн ажиллаж байнa.

Цахим хөгжлийн багц хуулиуд 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдаж 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хууль сурталчилах ажлын хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдэд Тоон гарын үсгийн талаарх мэдээллийг хүргэн ажиллаж байнa.