“Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ” үзүүлэхэд шаардлагатай тоноглогдсон автобусыг хүлээлгэн өглөө

A- A A+
“Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ” үзүүлэхэд шаардлагатай тоноглогдсон автобусыг хүлээлгэн өглөө

Аймгийн Засаг даргын санал, санаачилгаар аймгийн ИТХ-ын хурлын 2021 оны 7/09 дүгээр тогтоолоор батлагдсан сумдын хүн амд үйлчлэх “Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ” төсөл арга хэмжээ маргааш буюу 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс Баянтүмэн сумаас эхэлнэ.

Өнөөдөр /2022.06.28/ аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Ёл нийгмийн салбарын төлөөлөлд аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ” үзүүлэхэд шаардлагатай тоноглогдсон автобусыг хүлээлгэн өглөө.

Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээнд эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалал, соёл, урлаг, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн даатгал, мал эмнэлэг, улсын бүртгэл, ахуйн үйлчилгээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг үйлчилгээнүүд багтаж байгаа юм.

Ийнхүү хөдөөгийн малчид нийгмийн үйлчилгээ авах гэж сумын төв, аймгийн төвийг зорилгүйгээр цаг хугацаа болон санхүүгээ хэмнэж, аливаа өвчлөлийг эрт үед нь илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, тулгамдаж буй асуудлаа шийдвэрлүүлэх боломж улам нэмэгдсээр байна.

Өнгөрөгч 2021 онд аймгийн төсвийн санхүүжилтээр “Хөдөлгөөнт эмнэлэг”-ийг нийт суманд ажиллуулан, 7-9 төрлийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт нийт 3518 иргэнийг хамруулсан ба үзлэгийн 86,1 хувьд нь өвчлөл илэрсэн ба үүнээс 16,3 хувь нь шинэ өвчлөл байна. Зүрх судас, амьсгалын замын өвчлөл, шүд цоорох өвчин зонхилжээ.

Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээг жилд 2 удаагийн давтамжтайгаар зохион байгуулна.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газар