Иргэн таныг "Тоон гарын үсэг"-ийн бүртгэлдээ идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.

A- A A+