Тус хэлтэс нь 4 дүгээр сарын тоон гарын үсэг олголтын ажлаараа бусад аймаг, дүүргийн хэлтсүүдээ "ТЭРГҮҮЛЭН" ажиллалаа.

A- A A+

https://youtu.be/DNeb6Ugot38