✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.16-17-ны өдрүүдэд Дашбалбар суманд ажиллаж гадаад паспорт захиалга, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна‼️

A- A A+
✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.16-17-ны өдрүүдэд Дашбалбар суманд ажиллаж гадаад паспорт захиалга, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна‼️