✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.19-ны өдөр Хилийн цэргийн 0306 дугаар ангийн албан хаагчдад гадаад паспорт захиалга авч үйлчилгээ.

A- A A+
✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.19-ны өдөр Хилийн цэргийн 0306 дугаар ангийн албан хаагчдад гадаад паспорт захиалга авч үйлчилгээ.