✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.29-ны өдөр Баяндун суманд ажиллаж гадаад паспорт захиалга, иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. ‼️

A- A A+
✅ Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023.05.29-ны өдөр Баяндун суманд ажиллаж гадаад паспорт захиалга, иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж байна. ‼️