Эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажиллаж аймаг, орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан албан хаагчдадаа баяр хүргэе.

A- A A+
Эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажиллаж аймаг, орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан албан хаагчдадаа баяр хүргэе.

Эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажиллаж аймаг, орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан тул:

  • ХЭЭХЭУБ-ийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Ж.Ганзоригийг аймгийн "Тэргүүний ажилтан" цол тэмдэг 
  • Хяналтын улсын байцаагч М.Галбадрахыг аймгийн "Жуух бичиг", Иргэний улсын бүртгэгч Ч.Энхцэцэгийг аймгийн "Жуух бичиг", ЭХЭУБүртгэгч Б.Наранжаргалыг Чойбалсан хотын "Тэргүүний ажилтан" 
  • Иргэний улсын бүртгэгч А.Гэрэлцогтыг Чойбалсан хотын "Жуух бичиг"-ээр тус тус шагналаа. Шагнал авсан авсан албан хаагчдадаа баяр хүргэе.