Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+